Chính sách bảo mật

Nói chung

CÔNG TY TNHH TRIỂN LÃM QUỐC TẾ MEORIENT (www.TradeChina.com) sở hữu và vận hành Trang web này. Tài liệu này điều chỉnh mối quan hệ của bạn với www.TradeChina.com. Việc truy cập và sử dụng Trang web này cũng như các sản phẩm và dịch vụ có sẵn thông qua Trang web này (gọi chung là "Dịch vụ") phải tuân theo các điều khoản, điều kiện và thông báo sau ("Điều khoản Dịch vụ"). Bằng cách sử dụng các Dịch vụ, bạn đồng ý với tất cả các Điều khoản Dịch vụ, chúng tôi có thể cập nhật các điều khoản này theo thời gian. Bạn nên kiểm tra trang này thường xuyên để nhận thấy bất kỳ thay đổi nào mà chúng tôi có thể đã thực hiện đối với Điều khoản dịch vụ.

Việc truy cập vào Trang web này được cho phép trên cơ sở tạm thời và chúng tôi có quyền thu hồi hoặc sửa đổi Dịch vụ mà không cần thông báo. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu vì bất kỳ lý do gì mà Trang web này không khả dụng vào bất kỳ lúc nào hoặc trong bất kỳ khoảng thời gian nào. Đôi khi, chúng tôi có thể hạn chế quyền truy cập vào một số phần hoặc toàn bộ Trang web này.

Trang web này có thể chứa các liên kết đến các trang web khác ("Các trang web được liên kết"), không được vận hành bởi www.TradeChina.com. www.TradeChina.com không có quyền kiểm soát các Trang được Liên kết và không chịu trách nhiệm về chúng hoặc về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào có thể phát sinh từ việc bạn sử dụng chúng. Việc bạn sử dụng các Trang được Liên kết sẽ tuân theo các điều khoản sử dụng và dịch vụ có trong mỗi trang đó.

Chính sách bảo mật

Trang web này tôn trọng và bảo vệ quyền riêng tư cá nhân của tất cả người dùng sử dụng dịch vụ. Để cung cấp cho bạn các dịch vụ chính xác hơn và được cá nhân hóa, trang web này sẽ sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn theo các quy định của Chính sách Bảo mật này. Tuy nhiên, trang web này sẽ xử lý thông tin này với một mức độ siêng năng và thận trọng cao. Trừ khi có quy định khác trong Chính sách bảo mật này, trang web này sẽ không tiết lộ hoặc cung cấp thông tin này cho bên thứ ba mà không có sự cho phép trước của bạn. Trang web này sẽ cập nhật chính sách bảo mật này theo thời gian. Khi bạn đồng ý với thỏa thuận dịch vụ trang web, bạn được coi là đã đồng ý với toàn bộ nội dung của chính sách bảo mật này. Chính sách bảo mật này là một phần không thể tách rời của thỏa thuận sử dụng dịch vụ trang web này.

Phạm vi trang web

(a) Khi bạn đăng ký tài khoản của trang web này, thông tin đăng ký cá nhân mà bạn cung cấp phù hợp với các yêu cầu của trang web này;

(b) Khi bạn sử dụng các dịch vụ web của trang web này hoặc truy cập các trang web của nền tảng trang web này, thông tin trên trình duyệt và máy tính của bạn mà trang web này tự động nhận và ghi lại, bao gồm nhưng không giới hạn ở địa chỉ IP, loại trình duyệt, Dữ liệu của bạn chẳng hạn như ngôn ngữ được sử dụng, ngày và giờ truy cập, thông tin tính năng phần cứng và phần mềm, và các bản ghi trang web bạn cần;

© Trang web này lấy dữ liệu cá nhân của người dùng từ các đối tác kinh doanh thông qua các phương tiện hợp pháp.

(a) Trang web này sẽ không cung cấp, bán, cho thuê, chia sẻ hoặc trao đổi thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba không liên quan nào, trừ khi bạn đã được sự cho phép trước của bạn, hoặc bên thứ ba và trang web này (bao gồm các chi nhánh của trang web này) riêng lẻ hoặc chung Cung cấp cho bạn các dịch vụ và sau khi dịch vụ kết thúc, nó sẽ bị cấm truy cập vào tất cả các tài liệu như vậy, bao gồm cả những tài liệu mà trước đó nó đã có thể truy cập.

Những điều cấm

Bạn không được lạm dụng trang web này. Bạn sẽ không: thực hiện hoặc khuyến khích hành vi phạm tội; truyền tải hoặc phân phối vi rút, trojan, sâu, bom logic hoặc bất kỳ tài liệu nào khác độc hại, có hại về mặt công nghệ, vi phạm lòng tin hoặc theo bất kỳ cách nào mang tính xúc phạm hoặc tục tĩu; xâm nhập vào bất kỳ khía cạnh nào của Dịch vụ; dữ liệu bị hỏng; gây khó chịu cho người dùng khác; xâm phạm quyền sở hữu của bất kỳ người nào khác; gửi bất kỳ tài liệu quảng cáo hoặc khuyến mại không được yêu cầu nào, thường được gọi là "thư rác"; hoặc cố gắng ảnh hưởng đến hiệu suất hoặc chức năng của bất kỳ thiết bị máy tính nào hoặc được truy cập thông qua Trang web này. Vi phạm quy định này sẽ cấu thành tội hình sự và www.TradeChina.com sẽ báo cáo bất kỳ hành vi vi phạm nào như vậy cho các cơ quan thực thi pháp luật có liên quan và tiết lộ danh tính của bạn cho họ.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào gây ra bởi một cuộc tấn công từ chối dịch vụ, vi rút hoặc tài liệu có hại về mặt công nghệ khác có thể lây nhiễm sang thiết bị máy tính, chương trình máy tính, dữ liệu hoặc tài liệu độc quyền khác của bạn do việc bạn sử dụng Trang web này hoặc để bạn tải xuống bất kỳ tài liệu nào được đăng trên đó, hoặc trên bất kỳ trang web nào được liên kết với nó.

Sở hữu trí tuệ, phần mềm và nội dung

Quyền sở hữu trí tuệ trong tất cả phần mềm và nội dung (bao gồm cả hình ảnh) được cung cấp cho bạn trên hoặc thông qua Trang web này vẫn là tài sản của www.TradeChina.com hoặc các nhà cấp phép của nó và được bảo vệ bởi luật bản quyền và các hiệp ước trên toàn thế giới. Tất cả các quyền đó được bảo lưu bởi www.TradeChina.com và các nhà cấp phép của nó. Bạn có thể lưu trữ, in và hiển thị nội dung được cung cấp chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân của bạn. Bạn không được phép xuất bản, thao túng, phân phối hoặc tái sản xuất, dưới bất kỳ định dạng nào, bất kỳ nội dung nào hoặc các bản sao của nội dung được cung cấp cho bạn hoặc xuất hiện trên Trang web này cũng như bạn không được sử dụng bất kỳ nội dung nào như vậy liên quan đến bất kỳ hoạt động kinh doanh hoặc thương mại nào xí nghiệp.

Giá cả và Tính sẵn có

Trong khi chúng tôi cố gắng và đảm bảo rằng tất cả các chi tiết, mô tả và giá cả xuất hiện trên Trang web này là chính xác, nhưng có thể xảy ra sai sót. Nếu chúng tôi phát hiện ra sai sót về giá của bất kỳ hàng hóa nào bạn đã đặt, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về điều này sớm nhất có thể và cung cấp cho bạn tùy chọn xác nhận lại đơn đặt hàng của bạn với giá chính xác hoặc hủy nó. Nếu chúng tôi không thể liên hệ với bạn, chúng tôi sẽ coi như đơn đặt hàng đã bị hủy. Nếu bạn hủy và bạn đã thanh toán tiền hàng, bạn sẽ được hoàn lại toàn bộ tiền.

Chi phí giao hàng sẽ được tính thêm; các khoản phí bổ sung đó được hiển thị rõ ràng nếu có và được bao gồm trong 'Tổng chi phí'.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

CÔNG TY TNHH TRIỂN LÃM QUỐC TẾ MEORIENT sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào đối với bất kỳ hoạt động kinh doanh hoặc giao dịch nào với bất kỳ nhà cung cấp và khách hàng (người sử dụng trang web) nào. Trang web này chỉ là một trang trao đổi thông tin và CÔNG TY TNHH TRIỂN LÃM QUỐC TẾ MEORIENT sẽ không chịu trách nhiệm sau khi yêu cầu nhà cung cấp.

Người dùng tiềm năng được cung cấp trong quá trình tìm hiểu sẽ được chia sẻ với một hoặc nhiều nhà cung cấp dựa trên các yếu tố khác nhau như nhà cung cấp và tính sẵn có của hàng hóa.

Trang web này dành cho những người dùng tiềm năng là doanh nghiệp hiện đang tìm nguồn hàng từ Trung Quốc hoặc có ý định tìm nguồn hàng từ các nhà cung cấp Trung Quốc. Mọi ưu đãi đặc biệt hoặc yêu cầu mẫu miễn phí do một cá nhân hoặc doanh nghiệp không liên quan đưa ra sẽ không được tôn trọng. CÔNG TY TNHH TRIỂN LÃM QUỐC TẾ MEORIENT sẽ không chịu trách nhiệm tôn trọng bất kỳ ưu đãi, khuyến mại đặc biệt nào được quảng cáo trên trang này và có toàn quyền hủy bỏ hoặc loại bỏ bất kỳ ưu đãi nào mà không cần thông báo trước.

Tài liệu hiển thị trên Trang web này được cung cấp mà không có bất kỳ đảm bảo, điều kiện hoặc bảo đảm nào về tính chính xác của nó. Trừ khi được tuyên bố rõ ràng là trái với phạm vi tối đa được pháp luật cho phép www.TradeChina.com và các nhà cung cấp, nhà cung cấp nội dung và nhà quảng cáo theo đây loại trừ rõ ràng tất cả các điều kiện, bảo đảm và các điều khoản khác có thể được ngụ ý theo quy chế, luật thông thường hoặc luật của công bằng và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, do hậu quả, trừng phạt hoặc ngẫu nhiên, hoặc thiệt hại do mất việc sử dụng, lợi nhuận, dữ liệu hoặc vô hình khác, thiệt hại cho thiện chí hoặc danh tiếng, hoặc chi phí mua sắm hàng hóa và dịch vụ thay thế, phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng, không thể sử dụng, hiệu suất hoặc lỗi của Trang web này hoặc các Trang được liên kết và bất kỳ tài liệu nào được đăng trên đó, bất kể những thiệt hại đó có thể thấy trước hay phát sinh trong hợp đồng, sai phạm, công bằng, bồi thường, theo luật, theo luật thông thường hoặc theo cách khác. Điều này không ảnh hưởng đến trách nhiệm pháp lý của www.TradeChina.com đối với tử vong hoặc thương tích cá nhân phát sinh do sơ suất, trình bày sai sự thật, xuyên tạc về vấn đề cơ bản hoặc bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào khác không thể loại trừ hoặc giới hạn theo luật hiện hành.

Liên kết đến Trang web này

Bạn có thể liên kết đến trang chủ của chúng tôi, miễn là bạn làm như vậy theo cách công bằng và hợp pháp và không làm tổn hại đến danh tiếng của chúng tôi hoặc lợi dụng nó, nhưng bạn không được thiết lập liên kết theo cách để đề xuất bất kỳ hình thức liên kết nào. , sự chấp thuận hoặc chứng thực từ phía chúng tôi khi không tồn tại. Bạn không được thiết lập một liên kết từ bất kỳ trang web nào không thuộc sở hữu của bạn. Trang web này không được đóng khung trên bất kỳ trang nào khác, bạn cũng không được tạo liên kết đến bất kỳ phần nào của Trang web này ngoài trang chủ. Chúng tôi có quyền rút lại quyền liên kết mà không cần thông báo.

Từ chối trách nhiệm đối với quyền sở hữu nhãn hiệu thương mại, hình ảnh của nhân vật và bản quyền của bên thứ ba.

Ngoại trừ trường hợp được tuyên bố rõ ràng với tất cả mọi người (bao gồm cả tên và hình ảnh của họ), nhãn hiệu thương mại của bên thứ ba và nội dung, dịch vụ và / hoặc địa điểm được giới thiệu trên Trang web này không có liên quan, liên kết hoặc liên kết với www.TradeChina.com và bạn không nên dựa vào sự tồn tại của một kết nối hoặc liên kết như vậy. Mọi nhãn hiệu / tên thương mại được giới thiệu trên Trang web này đều thuộc quyền sở hữu của các chủ sở hữu thương hiệu tương ứng. Khi nhãn hiệu thương mại hoặc tên thương hiệu được đề cập đến, nó chỉ được sử dụng để mô tả hoặc xác định các sản phẩm và dịch vụ và không có cách nào xác nhận rằng các sản phẩm hoặc dịch vụ đó được xác nhận bởi hoặc được kết nối với www.TradeChina.com.

Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ cho www.TradeChina.com, giám đốc, cán bộ, nhân viên, tư vấn, đại lý và chi nhánh của www.TradeChina.com vô hại, khỏi bất kỳ và tất cả các khiếu nại, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại và / hoặc chi phí của bên thứ ba (bao gồm, nhưng không giới hạn phí pháp lý) phát sinh từ việc bạn sử dụng Trang web này hoặc việc bạn vi phạm Điều khoản Dịch vụ.

Biến thể

www.TradeChina.com sẽ có toàn quyền quyết định bất cứ lúc nào và không cần thông báo sửa đổi, loại bỏ hoặc thay đổi Dịch vụ và / hoặc bất kỳ trang nào của Trang web này.

Không hợp lệ

Nếu bất kỳ phần nào của Điều khoản dịch vụ là không thể thực thi (bao gồm bất kỳ điều khoản nào mà chúng tôi loại trừ trách nhiệm của chúng tôi đối với bạn) thì khả năng thực thi của bất kỳ phần nào khác của Điều khoản dịch vụ sẽ không bị ảnh hưởng bởi tất cả các điều khoản khác vẫn còn nguyên hiệu lực. Trong trường hợp có thể cắt bỏ bất kỳ điều khoản / điều khoản phụ nào hoặc một phần của điều khoản / điều khoản phụ để làm cho phần còn lại có hiệu lực, điều khoản đó sẽ được giải thích tương ứng. Ngoài ra, bạn đồng ý rằng điều khoản sẽ được sửa chữa và giải thích theo cách gần giống với ý nghĩa ban đầu của điều khoản / điều khoản phụ được pháp luật cho phép.

Khiếu nại

Chúng tôi vận hành quy trình xử lý khiếu nại mà chúng tôi sẽ sử dụng để cố gắng giải quyết các tranh chấp khi chúng mới phát sinh, vui lòng cho chúng tôi biết nếu bạn có bất kỳ khiếu nại hoặc nhận xét nào.

Từ bỏ

Nếu bạn vi phạm các điều kiện này và chúng tôi không có hành động nào, chúng tôi sẽ vẫn có quyền sử dụng các quyền và biện pháp khắc phục của mình trong bất kỳ trường hợp nào khác khi bạn vi phạm các điều kiện này.

Toàn bộ thỏa thuận

Điều khoản Dịch vụ ở trên cấu thành toàn bộ thỏa thuận của các bên và thay thế bất kỳ và tất cả các thỏa thuận trước đây và cùng thời điểm giữa bạn và www.TradeChina.com. Bất kỳ sự từ bỏ nào đối với bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản Dịch vụ sẽ chỉ có hiệu lực nếu được Giám đốc của www.TradeChina.com ký bằng văn bản và ký.