Thắc mắc
Thông điệp
Tất cả danh mục > Sợi aramid (1 Results)
High-strength Flame-retardant  Aramid Yarn for Sewing Thread/Weaving/Knitting
Hỏi thăm
Thêm vào
Sợi meta-Aramid
Sợi meta-Aramid
USD $ 27.90 - 27.90
>=4000 Kilogram
Hỏi thăm
Thêm vào